Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Wilson & Assoc

Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Wilson & Assoc cung cấp các dịch vụ kế toán, khai thuế, và tư vấn cho cá nhân công nhân viên, các nhà thầu, các nhà đầu tư và các nhà kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp tối ưu cho sự quản trị và điều hành doanh nghiệp và dịch vụ chuyên môn cho các nhà khởi nghiệp và các vị bác sĩ và chuyên gia y tế.

Chúng tôi giúp khách hàng gây dựng tài sản, giảm thuế, và phát triển doanh nghiệp.

Dịch vụ khai thuế cá nhân

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khai thuế cho các vị nhân viên, nhà thầu và kinh doanh cá nhân.

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi có kinh nghiệm làm việc trên 20 năm giải quyết vô số những tình huống trong ngành dịch vụ kế toán và thuế vụ.

Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những thắc mắc, khó khăn về vấn đề thuế vụ, cập nhật những nghị định, thông tư thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh.  Chúng tôi sẽ giúp bạn giảm thiểu thuế một cách hợp pháp và vững vàng, và giảm bớt gánh nặng lo lắng khi phải giải trình với bộ thuế vụ Úc (ATO).

Khi hợp tác với chúng tôi, bạn sẽ được chúng tôi thực hiện toàn bộ các công việc về quyết toán thuế, dại diện bạn để có thể quản lý, hướng dẫn và giải trình với bộ thuế vụ Úc.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và kế hoạch thuế, và giúp quản lý tất cã các giao dịch với bộ thuế vụ Úc.

Các dịch vụ thuế của chúng tôi bao gồm:

 • Khai thuế cho cá nhân
 • Khai thuế cho nhà thầu
 • Khai thuế cho nhà đầu tư
 • Thành lập và khai thuế cho quỹ hưu bổng tự quản
 • Thành lập và khai thuế cho cơ cấu ủy thác
 • Sửa đổi thuế và khai thuế muộn
 • Xử lý các phán quyết, kiểm thuế và kháng cáo của bộ thuế vụ Úc.

Dịch vụ kế toán y tế

Dịch vụ kế toán y tế

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán và thuế vụ chuyên biệt cho phù hợp với nhu cầu đặc biệt của các bác sĩ và chuyên gia y tế.

Chúng tôi chăm sóc sức khỏe tài chính của bạn để bạn có thể tập trung vào sức khỏe thể chất của khách hàng của bạn.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Cơ cấu kinh doanh
  • Bảo vệ tài sản
  • Kế hoạch giảm thuế
  • Hợp đồng với nhân viên, chuyên viên và trung tâm y tế
  • Quản lý chi phí để giảm thiểu gánh nặng thuế
  • Tuân thủ IAS, BAS, thuế bảng lương & thuế thu nhập
  • Định giá chuyển nhường phòng khám và trung tâm y tế
  • Kế hoạch rút lui, kế thừa và kế nhiệm kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn tài chính và thuế vụ cho các nhà doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp thành thục thông trong tất cả mội giai đoạn kinh doanh, từ cơ cấu doanh nghiệp, kế hoạch chiến lược dài hạn, ngân sách ngắn hạn, dòng tiền và lợi nhuận, mở rộng và thâu tóm doanh nghiệp, rút giảm và cũng cố, đến thoái vốn và rút lui doanh nghiệp.

 

Chúng tôi giúp xây dựng và phát triển các doanh nghiệp một cách bền vững và sinh lời.

Chúng tôi có thể trợ giúp trong những lãnh vực sau đây:

Kế hoạch kinh doanh

 • Huy động vốn
 • Cơ cấu doanh nghiệp và bảo vệ tài sản
 • Cổ phần nhân viên
 • Tối ưu hóa dòng tiền
 • Lợi nhuận xoay chuyển
 • Tăng trưởng kinh doanh
 • Mua tóm và tích hợp kinh doanh
 • Quy hoạch dài hạn và ngắn hạn
 • Thoái vốn và chuyển nhường doanh nghiệp
 • Kế hoạch rút lui và kế thừa
 • Tư vấn quản lý tài chính
 • Phát triển năng lực tài chính cho doanh nhiệp của bạn
 • Phát triển kiểm soát nội bộ
 • Phát triển các chính sách, hệ thống và quy trình
 • Kế hoạch chiến lược: các kế hoạch tầm xa, phát triển tổ chức và cơ cấu kinh doanh
 • Ngân sách hàng năm và dự báo hàng tháng, lưu chuyển tiền tệ, quy hoạch nguồn lực và kế hoạch áp dụng

Cải thiện hiệu suất

 • Tăng trưởng doanh thu
 • Giảm chi phí
 • Cải thiện hiệu quả
 • Các luồng doanh thu mới
 • Nâng cao giá trị khách hàng
 • Cải thiện lợi nhuận của sản phẩm và dịch vụ

Phát triển thương mại

 • Chi phí sản phẩm, dịch vụ, dự án và hợp đồng
 • Giá cả, giảm giá và chương trình khuyến mại
 • Mô hình và mô phỏng tài chính
 • Dự án đề xuất đánh giá khả thi
 • Điểm chuẩn cạnh tranh

Kế toán

 • Sổ kế toán và giao dịch kế toán
 • Kế toán sản xuất
 • Kế toán dự án
 • Công nhận doanh thu theo hợp đồng
 • Tiêu chuẩn báo cáo và tài chính quốc tế (IFRS)

Thuế Vụ

 • Khai thuế cho cá nhân và tất cả các hình thức pháp nhân, bao gồm kinh doanh cá thể, công ty, đối tác
 • Lập kế hoạch cơ cấu để giảm thuế, bao gồm quỹ tín thác và quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF)
 • Báo cáo thuế hoạt động (Activity Statement), đóng gói tiền lương, cổ phần nhân viên, thuế lợi ích bổ trợ (FBT) và thuế thu nhập.
 • Xử lý sửa đổi, điều chỉnh và kiểm toán thuế
Wilson & Assoc Chartered Accountants

Giới thiệu

Giới thiệu công Ty Dịch Vụ Kế Toán Wilson & Assoc

Chúng tôi say mê trong việc mang lại khả năng tài chính của các công ty lớn cho các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ mà không phải trả chi phí lớn.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn tạo ra tương lai tài chính mà bạn mong muốn cho doanh nghiệp, bản thân và gia đình bạn.

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp bạn xây dựng tài sản, giảm thuế, và phát triển doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng trên tin cậy của khánh hàng. Danh tiếng của chúng tôi được xây dựng trên sự tin thông chuyên nghiệp và uy tính. Cóng hiến chuyên nghiệp của chúng tôi là sự tạo dựng và tối đa hóa giá trị cho khách hàng.

Wilson Dương CA MBA

Anh Wilson Dương Võ Bảo,  cố vấn trưởng của chúng tôi là một quản trị kinh tế (MBA) và kế toán viên chứng nhận của Úc và Tân Tây Lan (CA), đồng thời là một cử nhân kinh doanh với bằng kế hoạch tài chính (Diploma of Financial Planning).

Wilson có 30 năm kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nhỏ trong nhiều ngành công nghiệp.

Wilson say mê cung cấp kinh nghiệm giồi giào của mình trong lảnh vực quản lý tài chính để giúp khách hàng thực hiện tầm nhìn của họ, giảm thuế, xây dựng tài sản và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Wilson tin rằng cách hiệu quả nhất để xây dựng một doanh nghiệp thành công và bền vững là luôn luôn cung cấp phục vụ tốt nhất và tạo dựng giá trị mới cho khách hàng.

Bằng cấp

Wilson & Assoc Chartered Accountants

Liên lạc với chúng tôi

NORTH STRATHFIELD

Suite 316 Level 1, 5 George St North Strathfield 2137

LIDCOMBE

2 Sussex St Lidcombe NSW (by appointment)

CREMORNE

237 Military Road, Cremorne NSW 2090 (by appointment)

ZETLAND

1 Link Road, Zetland NSW 2017 (by appointment)

Quick message